Imprint

Informatie volgens § 5 TMG:

Eva Prinsen

evaprinsen@live.nlVerantwoordelijk voor de inhoud

Artikel 55, lid 2 RStV:

Eva PrinsenDe rechten op alle afbeeldingen en inhoud zijn bij de exploitant van de blog, tenzij anders vermeld, en mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.De rechten op alle boekomslagen die op deze blog te zien zijn, liggen bij de onderstaande uitgevers.


beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De provider neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website gebeurt op eigen risico van de gebruiker.Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. De provider heeft de inhoud van derden gecontroleerd bij het koppelen van externe links om te bepalen of er juridische overtredingen zijn. Op dat moment waren geen overtredingen duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de referentie of link accepteert. Een constante controle van externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Met kennis van wettelijke overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.Auteursrecht en aanvullend auteursrecht

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan Nederlandse auteursrechten en aanvullende auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of respectieve auteursrechthouder. Dit geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of doorgeven van individuele inhoud of volledige kanten is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.


Privacy Policy

Door de website van de provider te bezoeken, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonlijke gegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend beoordeeld voor statistische doeleinden. Een overdracht aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat datatransmissie op internet (bijv. In het geval van communicatie via e-mail) beveiligingslacunes vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.Het gebruik van de contactgegevens van de opdruk voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder eerder zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of als er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle personen die op deze website worden vermeld, maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) op onze website worden verzameld, gebeurt dit op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.commentaar functies

In het kader van de commentaarfunctie worden persoonlijke gegevens verzameld (bijv. Naam, e-mail) in het kader van uw opmerking over een bijdrage, alleen voor zover u ons hebt geïnformeerd. Wanneer een opmerking wordt gepubliceerd, wordt het e-mailadres dat u hebt opgegeven, opgeslagen maar niet gepubliceerd. Uw naam wordt gepubliceerd als u niet onder een pseudoniem schrijft.

Scroll Up